Inger J

69 år, Borensberg

Lösta kryss: 1305 | Korrekt lösta: 1012 (77,5%)

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.2.

13 jan

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Kändiskryss - maj.

1 jun, 2019

Mest lösta kryss