Helena-Maria M

68 år

Lösta kryss: 22096 | Korrekt lösta: 20569 (93,1%)

Grattis Helena-Maria! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.14.

6 apr

Grattis Helena-Maria! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.40.

7 okt, 2019

Mest lösta kryss