Therese R

43 år, Svedala

Lösta kryss: 2641 | Korrekt lösta: 2518 (95,3%)

Grattis Therese! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.15.

17 apr

Grattis Therese! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.28.

18 jul, 2018

Mest lösta kryss