Håkan K

69 år, Trelleborg

Lösta kryss: 15902 | Korrekt lösta: 15693 (98,7%)

Grattis Håkan! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.32.

12 aug

Grattis Håkan! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.5.

4 feb

Mest lösta kryss