Håkan K

68 år, Trelleborg

Lösta kryss: 15446 | Korrekt lösta: 15243 (98,7%)

Grattis Håkan! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.5.

4 feb

Grattis Håkan! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.30.

30 jul, 2018

Mest lösta kryss