Iréne N

70 år, Billesholm

Lösta kryss: 5347 | Korrekt lösta: 5019 (93,9%)

Grattis Iréne! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.24.

17 jun

Grattis Iréne! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.5.

4 feb

Mest lösta kryss