Kurt A

65 år, LUDVIGSBORG

Lösta kryss: 4991 | Korrekt lösta: 4606 (92,3%)

Grattis Kurt! Du har vunnit två Trisslotter i K&T Siffror v.50.

18 dec, 2023

Grattis Kurt! Du har vunnit två Trisslotter i SökOrd v.23.

12 jun, 2023

Mest lösta kryss