Agneta A

66 år, Linköping

Lösta kryss: 3434 | Korrekt lösta: 2338 (68,1%)

Grattis Agneta! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.14.

6 apr

Grattis Agneta! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.37.

16 sep, 2019

Mest lösta kryss