Per-Arne P

76 år, Arlöv

Lösta kryss: 477 | Korrekt lösta: 385 (80,7%)

Grattis Per-Arne! Du har vunnit 3 månaders Guldmedlemskap i Lätta krysset - jun.

1 jul

Grattis Per-Arne! Du har vunnit fyra Trisslotter i Nyckelkryss - sep.

1 okt, 2020

Mest lösta kryss