Peter A

75 år, Lund

Lösta kryss: 980 | Korrekt lösta: 535 (54,6%)

Grattis Peter! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.10.

9 mar

Grattis Peter! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.35.

7 sep, 2019

Mest lösta kryss