Leif O

72 år, Örebro

Lösta kryss: 3014 | Korrekt lösta: 2593 (86%)

Grattis Leif! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.41.

15 okt, 2018

Grattis Leif! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.13.

2 apr, 2018

Mest lösta kryss