Leif O

73 år, Örebro

Lösta kryss: 3196 | Korrekt lösta: 2718 (85%)

Grattis Leif! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.17.

29 apr

Grattis Leif! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.41.

15 okt, 2018

Mest lösta kryss