Erik O

81 år, Malmö

Lösta kryss: 10602 | Korrekt lösta: 10352 (97,6%)

Grattis Erik! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.19.

13 maj

Grattis Erik! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.44.

5 nov, 2018

Mest lösta kryss