Monika G

54 år

Lösta kryss: 1135 | Korrekt lösta: 870 (76,7%)

Grattis Monika! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.37.

14 sep

Grattis Monika! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.10.

9 mar

Mest lösta kryss