Kenneth J

67 år, Storvreta

Lösta kryss: 28141 | Korrekt lösta: 24915 (88,5%)

Grattis Kenneth! Du har vunnit två Minitriss i Lördagskryss v.35.

7 sep

Grattis Kenneth! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.9.

6 mar

Mest lösta kryss