Inger J

59 år

Lösta kryss: 466

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.25.

24 jun

Grattis Inger! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.47.

26 nov, 2018

Mest lösta kryss