Anna D

81 år, LIDINGÖ

Lösta kryss: 10043 | Korrekt lösta: 9904 (98,6%)

Grattis Anna! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.20.

18 maj

Grattis Anna! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.35.

2 sep, 2019

Mest lösta kryss