Anna D

80 år, LIDINGÖ

Lösta kryss: 9473 | Korrekt lösta: 9349 (98,7%)

Grattis Anna! Du har vunnit fyra Minitriss i Tankenöt v.48.

2 jan

Grattis Anna! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.26.

2 jul, 2018

Mest lösta kryss