Marie-Louise A

59 år, Dorotea

Lösta kryss: 8043 | Korrekt lösta: 6505 (80,9%)

Grattis Marie-Louise! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.19.

13 maj

Grattis Marie-Louise! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.44.

5 nov, 2018

Mest lösta kryss