Ingrid N

60 år, limhamn

Lösta kryss: 1911 | Korrekt lösta: 1642 (85,9%)

Grattis ingrid! Du har vunnit två Minitriss i Krypto v.24.

17 jun

Grattis ingrid! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.41.

15 okt, 2018

Mest lösta kryss