Inger Y

67 år, Kiruna

Lösta kryss: 2911 | Korrekt lösta: 2567 (88,2%)

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.29.

22 jul

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.3.

21 jan

Mest lösta kryss