Inger Y

67 år, Kiruna

Lösta kryss: 2769 | Korrekt lösta: 2438 (88%)

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.3.

21 jan

Grattis Inger! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.27.

9 jul, 2018

Mest lösta kryss