Pia P

Söderhamn

Lösta kryss: 4864 | Korrekt lösta: 4535 (93,2%)

Grattis Pia! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.32.

12 aug

Grattis Pia! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.5.

4 feb

Mest lösta kryss