Mats Björk

64 år, Bankeryd

Lösta kryss: 397 | Korrekt lösta: 333 (83,9%)

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - sep.

1 okt, 2018

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.13.

2 apr, 2018

Mest lösta kryss