Mats Björk

64 år, Bankeryd

Lösta kryss: 531 | Korrekt lösta: 442 (83,2%)

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Resekryss - mar.

1 apr

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Historiekryss - sep.

1 okt, 2018

Mest lösta kryss