Thore Lund

73 år, Göteborg

Lösta kryss: 956 | Korrekt lösta: 832 (87%)

Grattis Thore! Du har vunnit 2 valfria filmer på plejmo.se i Lördagskryss v.1.

12 jan

Grattis Thore! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.27.

11 jul, 2018

Mest lösta kryss