Gunnar Hällström

69 år, Luleå

Lösta kryss: 1414 | Korrekt lösta: 1104 (78,1%)

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.28.

15 jul

Grattis Gunnar! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.2.

14 jan

Mest lösta kryss