Nina Söderström

38 år, Sundsvall

Lösta kryss: 1013 | Korrekt lösta: 742 (73,2%)

Grattis Nina! Du har vunnit två Minitriss i Kors & Tvärs v.27.

8 jul

Grattis Nina! Du har vunnit fyra Trisslotter i Nyckelkryss - okt.

1 nov, 2018

Mest lösta kryss