Anders Ljung

54 år, Örnsköldsvik

Lösta kryss: 2221 | Korrekt lösta: 1932 (87%)

Grattis Anders! Du har vunnit två Minitriss i Påskkrysset 2019.

2 maj

Grattis Anders! Du har vunnit fyra Trisslotter i Kryptokryss - nov.

1 dec, 2018

Mest lösta kryss