Tony Hagelqvist

68 år, Hammerdal

Lösta kryss: 799 | Korrekt lösta: 778 (97,4%)

Halvintellektuell filur boende vid vägens slut utan intresse för religion och ishockey, men med stort intresse för bland annat ugglor, frimärken, filosofi, resor bortom turiststråken, vinstlotter och romaner, filmer, musik samt människor med särprägel.
Personlig ambition: Att någon gång kunna tillverka en pepparkaka formad som Norge, utan att den spricker vid Tröndelag

Grattis Tony! Du har vunnit fyra Minitriss i Kors & Tvärs v.21.

27 maj

Grattis Tony! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.33.

20 aug, 2018

Tony HagelqvistAlltid roligt att vinna, sedan återstår ju ? : Är det någon vinstlott?

29 dec, 2018

Mest lösta kryss