Mats Lindström

71 år, Grebbestad

Lösta kryss: 966 | Korrekt lösta: 386 (40%)

Numera pensinär

Grattis Mats! Du har vunnit två Minitriss i Måndagskryss v.39.

28 sep, 2020

Mats LindströmTackar,!@

11 okt, 2020
Mats Lindström

jAG FÅR INTE DIT NÅGON BILD VARFÖR? ÄR DEN FÖR STOR?

15 jul, 2020

Mest lösta kryss