Jan Andersson

74 år, Malmö

Lösta kryss: 3793 | Korrekt lösta: 3433 (90,5%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.17.

1 maj

Grattis Jan! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.43.

29 okt, 2018

Mest lösta kryss