Mikael A

46 år, Kolbäck

Lösta kryss: 258 | Korrekt lösta: 219 (84,9%)

Grattis Mikael! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.16.

22 apr

Grattis Mikael! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.38.

24 sep, 2018

Mest lösta kryss