Mikael A

47 år, Kolbäck

Lösta kryss: 272 | Korrekt lösta: 230 (84,6%)

Grattis Mikael! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.16.

22 apr

Grattis Mikael! Du har vunnit två Minitriss i SökOrd v.38.

24 sep, 2018

Mest lösta kryss