Jan F

82 år, Hjo

Lösta kryss: 4506 | Korrekt lösta: 3946 (87,6%)

Grattis Jan! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.20.

22 maj

Grattis Jan! Du har vunnit två Trisslotter i Krypto v.41.

15 okt, 2018

Mest lösta kryss