Kjell H

70 år, Örebro

Lösta kryss: 5625 | Korrekt lösta: 4680 (83,2%)

Grattis Kjell ! Du har vunnit fyra Minitriss i SökOrd v.28.

15 jul

Grattis Kjell ! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.52.

2 jan

Mest lösta kryss