Lars-Erik W

68 år, Örebro

Lösta kryss: 1847 | Korrekt lösta: 1469 (79,5%)

Grattis Lars-Erik! Du har vunnit två Minitriss i K&T Siffror v.15.

15 apr

Grattis Lars-Erik! Du har vunnit två Minitriss i Onsdagskryss v.31.

10 aug, 2018

Mest lösta kryss