Kurt A

68 år, Göteborg

Lösta kryss: 384 | Korrekt lösta: 315 (82%)

Grattis Kurt! Du har vunnit två Trisslotter i Lördagskryss v.37.

19 sep

Grattis Kurt! Du har vunnit 6 månaders Guldmedlemskap i Frågesport v.7-10.

9 mar

Mest lösta kryss